This is The End!

As of January 1, 2020, Radionomy will migrate towards the Shoutcast platform. This evolution is part of the Group’s wish to offer all digital radio producers new professional-quality tools to better meet their needs.

This means that we have to pay a lot more for JeansRadio.

 

31 December 2019

THE END
JeansRadio

Gebruiksvoorwaarden / Disclaimer

Het gebruik van deze website (en de informatie) geschiedt op eigen risico.

Deze website en haar informatie is gecreëerd en wordt beheerd door JeansRadio/NetSucces.
JeansRadio/NetSucces kan niet garanderen dat de informatie vermeld op deze website volledig, juist en up-to-date is.

Indien technische fouten, typefouten en/of andere onnauwkeurigheden aan JeansRadio/NetSucces worden gemeld, zullen we alle voor ons mogelijke inspanningen leveren om de informatie te verbeteren. In geen enkel geval is JeansRadio/NetSucces verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale schade en/of gevolgschade die verband houdt met de informatie en/of de gevolgen van het gebruik van deze informatie.


Het auteursrecht voor het logo en de stationsnaam op deze website is in handen van NetSucces
Het auteursrecht voor alle andere inhoud (tekst, gegevens en afbeeldingen) op deze website is in handen van de oorspronkelijke eigenaren. Beelden en gegevens worden verzameld van bronnen die zijn gelabeld voor " hergebruik " en / of "hergebruik met wijziging", zoals Wikipedia of zijn uit onze eigen collectie ( Filip B. & Romain S. )

De RSS- feeds op deze website mogen niet gebruikt worden om inhoud op andere websites te creëren. Ze zijn enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Embedded Audio Player
Radionomy is de streaming en online muziek provider. Audio licentie wordt betaald door Radionomy

Muziekbronnen
Radionomy, Filip B en Romain S